Taxi XL Cleaner - Kiiltopesuaine (3,785L)

29,47 


Ammattipesuloiden kestosuosikki
Taxi XL Cleaner – kiiltopesuaine nopeaan ja helppoon pesuun tarkoitettu kiiltopesuaine. Soveltuu erinomaisesti ajoneuvoille, joita pestään usein. Kiiltopesuaine jättää nimensä mukaisen lopputuloksen ajoneuvojen normaaleille pinnoille. Soveltuu käytettäväksi erityisesti talvikausina.

Alle 20 varastossa

SKU 199701 Category

Kuvaus

Presta
Presta autonhoitotuotteet ja sen emoyhtiö Malco Products ovat vuodesta 1953 lähtien toimineet perheyrityksenä, ja yhtiön arvot perustuvat asiakaslähtöiseen sitoutumiseen. Vuosien aikana Presta on rakentanut menestyksen määritelmän, johon kuuluu vahva, sitoutunut työntekijäryhmä, innovatiivinen tuotekehitys, laadunvalmistusprosessit ja asiakastyytyväisyys.

Prestan hionta-/kiillotustuotelinja on kehitetty tuottamaan poikkeuksellisen korkealaatuisia tuloksia kaikilla maalatuilla pinnoilla. Olkoonpa maalipinta kirkas lakka tai yksikerrosväri, uusi tai vanha, Presta-tuotteet auttavat sinua luomaan häikäisevän, peilimäisen viimeistelyn. Presta on myös täydellinen valinta veneiden gelcoat-pinnoille, sekä muotti-, komposiitti-, pleksi- ja lasikuitupintojen hiontaan ja kiillotukseen.

Kaikki Prestan hiontatuotteet ovat vesipohjaisia ja VOC- hyväksyttyjä ja ainutlaatuisen helppoja puhdistaa pinnoilta, koska ne eivät paakkuunnu tai piinny muoviosiin. Ne eivät sisällä vahoja, silikoneja tai täyteaineita, jotka vain piilottavat naarmut, vaan haluttu viimeistely pysyy myös kiillotuksen jälkeen, eivätkä naarmut “palaudu” lämmön tai pesujen jälkeen.

Näiden ominaisuuksien vuoksi on helppo todeta, miksi Presta on “Finest of Finishing Products”!

Laimennussuhde:
5-20% laimennus vedellä, riippuen pinnan likaisuudesta.

Taxi XL Cleaner – Kiiltopesuaine (3,785L) käyttöohje:
Kädenlämpöisellä vedellä laimennettu seos levitetään matalapaineruiskulla tasaisesti koko ajoneuvon päälle, aloittaen ajoneuvon alaosista. Kuuman veden käyttö pudottaa pesutehoa. Kiiltopesu tarvitsee toiminta-aikaa noin 1-5min, jonka jälkeen pesu aloitetaan painepesurilla ajoneuvon alaosista edeten systemaattisesti ylöspäin. Lopuksi ajoneuvo huuhdellaan puhtaaksi pesuainejäämistä, aloittaen ajoneuvon yläosasta, josta liikutaan systemaattisesti alaspäin.

Turvallisuustiedot:

Vaaralausekkeet
H315 Ärsyttää ihoa
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä
H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

Turvalausekkeet
P264 Peseydy huolellisesti käsittelyn jälkeen
P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön
P280 Käytä suojakäsineitä/silmäsuojainta
P302+P352 Jos kemikaalia joutuu iholle: pese runsaalla vedellä ja saippualla
P321 Erityishoitoa tarvitaan
P332+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä: hakeudu lääkäriin
P362+P364 Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä
P305+P351+P338 Jos kemikaalia joutuu silmiin: huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista
P310 Ota välittömästi yhteys myrkytystietokeskukseen tai lääkäriin
P501 Hävitä sisältö/pakkaus kansallisten määräysten mukaisesti

Faroangivelser
H315 Irriterar huden
H318 Orsakar allvarliga ögonskador
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

Skyddsangivelser
P264 Tvätta dig grundligt efter användningen
P273 Undvik utsläpp till miljön
P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd
P302+P352 Vid hudkontakt: tvätta med mycket tvål och vatten
P321 Särskild behandling
P332+P313 Vid hudirritation: sök läkarhjälp
P362+P364 Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen
P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: skölj försiktigt med vatten. Ta ut eventuella kontaktlinser

Lisätiedot

Paino 3.785 kg
EAN koodi

6430041027010

Tilavuus (ml / L)

Arviot

Tuotearvioita ei vielä ole.

Kirjoita ensimmäinen arvio tuotteelle “Taxi XL Cleaner – Kiiltopesuaine (3,785L)”

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.