Ma-Fra Deca Flash 250ml – Pien- & Liimanpoisto

9,98 


Ammattipesuloiden kestosuosikki

Deca Flahs on erittäin helppo käyttää: suihkuta ja pyyhi. Liuottaa tehokkaasti piintyneimpiäkin liima- ja piki jäämiä korista nopeasti. Ei edellytä hankaamista, suojellen pintoja. Ympäristöystävällinen Deca Flash ei tahraa tai värjää käsiteltäviä pintoja.

Alle 5 varastossa

SKU H0065 Category

Kuvaus

MA-FRA
MA-FRA:n autonhoitotuotteita on valmistettu jo vuodesta 1965 Italiassa. Erinomaisen laadun ansiosta se on yksi ammattilaisten suosimista autonhoitotuotemerkeistä Euroopassa. MAF-RA:n pesuaineet ovat ylivoimaisia pesutehossa sekä niiden laimennussuhteiden riittoisuudessa kilpailijoihin verrattuna.

MA-FRA sai ensimmäisenä autonhoitokemikaalitehtaana Euroopassa ympäristösertifikaatin ISO 14001 ja laatusertifikaatin ISO 9001. sekä uusimpana OHSAS 8001 työterveys-, turvallisuus- ja hyvinvointi sertifikaatin. MA-FRA tarjoaa käyttäjäturvallisuutta myös EU-asetuksen N:o 453/2010 säädösten mukaisilla käyttöturvatiedotteilla.

MA-FRA:n uusin keksintö on innovatiivinen ECOMAF-sarja, joka on todellinen edistysaskel ekologiseen kestävyyteen. Sarja valmistetaan kasvipohjaisista pinta-aktiivisista ainesosista ja niillä on minimaalinen vaikutus ekosysteemiin. Saatavilla on shampoo, vaahtopesu, ulkopesuaineet ja huuhteluvahat. ECOMAF-tuotteet on luotu käyttämällä kasvipohjaisia raaka-aineita, pohjautuen sokereista ja alkoholeista johdettuihin eteerisiin öljyihin, jotka ovat nopeasti ja täydellisesti biohajoavia.

MA-FRA on ensimmäisten valmistajien joukossa siirtynyt fosfaatittomien pesuaineiden valmistamiseen. Fosfaatit rehevöittävät ja saastuttavat vesistöjä. MA-FRA kehitti ensimmäisenä myös koostumukseltaan NTA-vapaan tuotesarjan.

MA-FRA on ympäristöystävällinen autohoitotuotesarja!

Ma-Fra Deca Flash 250ml – Pien- & Liimanpoisto käyttöohje:
Ravista purkkia ja sumuta piki roiskeeseen tai liimajäämään. Odota hetki ja poista jäänteet puhtaalla liinalla ja huuhtele lopuksi vesi- tai shampoo seoksella.

Sisältää
Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt kevyet
Liuotinbensiini (maaöljy), kevyt aromaattinen
2-metyylipentaani

Turvallisuustiedot:

Vaaralausekkeet
H222-H229 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.
H315 Ärsyttää ihoa.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P261 Vältä sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdohuolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille.

Innehåll
Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta
Solventnafta (petroleum), lätt aromatisk
2-metyylipentaani

Faroangivelser
H222-H229
H315 Orsakar hudirritation
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tom behållare
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P261 Undvik att inandas dimma/ånga/sprej
P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: skölj försiktigt med vatten. Ta ut eventuella kontaktlinser, om det gåt lätt. Fortsätt att skölja
P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 oC/ 122 oF.

Lisätiedot

Paino 0,25 kg (kilogramma)
EAN koodi

8005553000653

Tilavuus (ml / L)

Arviot

Tuotearvioita ei vielä ole.

Vain kirjautuneet asiakkaat -jotka ovat ostaneet tuotteen- voivat kirjoittaa tuotearvion.

Ostoskori0
Ostoskorisi on tyhjä